« یکصد خصوصیات رفتاری در بین افراد موفق »

« یکصد خصوصیات رفتاری در بین افراد موفق »

1-   بخداوند ایمان دارند  و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر خداوند هستند .

2-     دارای اهداف مشخص هستند .

3-     همیشه در پی فرصت های مناسب هستند .

4-     دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند .

5-     در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند .

6-     با متخصص مشورت مینمایند .

7-     تسلیم مشکلات نمیشوند و سخت کوش هستند .

8-    در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند .

9-     از غیر ممکن حرف نمی زنند .

10-  می دانند که چه می خواهند.

11-  حاکم بر سرنوشت خود هستند .

12- محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند .

13- دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند .

14-  در پی  رسیدن به هدف خود ؛  راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز .

15-  به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را  نمیدهند .

16-  به گفته های بیجای  ؛ این و آن آنچنان توجه نمیکنند .

17- در لحظات بحرانی ؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند .

18-  ذهنشان در شرایط باور است .

19- خوب گوش میدهند و راهکارهای مناسب را پیدا میکنند.

20-  عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی است .

21-  معتقد هستند که  با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد .

22-  عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگهمیدارند .

23-  از نیروی دیگران نیز استفاده میکنند ؛ با شرایط  منصفانه .

24-  دیگران را تشویق میکنند و مورد احترام و عشق و محبت  و تقدیر و یاری  ؛ قرار میدهند .

25-  از حسادت  و خود خواهی به دور هستند .

26-  از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند .

27-  عاشق رشد و اوج هستند .

28-  پیروز میشوند چون باور دارند .

29-  اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل میکنند .

30-  معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است .

31-  در ابتدای کار حساب میکنند که ؛ پاداش کار به تلاشش می ارزد ؟.

32-  ریسک میکنند و منتظر برنامه قطعی و 100% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیکنند و  معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان  ؛ نقشه را طراحی میکند .

33-  ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود .

34- معتقدند که تمامی موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزی شکست خورده بودند .

35- میدانند که جواب سوالات خود را ؛ از کجا تهیه کنند .

36- میتوانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند .

37-  موفقیت را یک عادت میدانند .

38-  با کسانی همکاری میکنند که با سختی ها کنار نمیایند .

39-  ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یک ورزشکار تمرین میکنند تا قوی تر شوند .

40-  با اراده راههای محال را پیدا میکنند .

41-  خواسته اشان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند  میگویند.

42-  در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است .

43-  در برابر شکستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میکنند .

44-  معتقد هستند که رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است .

45-  شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است .

46-  خویشتن را براحتی کنترل میکنند .

47-  احساس انصاف و عدالت  در درون آنهاست .

48-  در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند .

49- دارای برنامه قبلی و عملی هستند .

50-  همیشه از دیگران فعال تر هستند .

51-  دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند .

52-  نسبت به اطرافیان ؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند .

53-  بر تمام جزئیات  امور خویش احاطه دارند .

54-  حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همکاران و پیروان خود را می پذیرند و به گردن دیگری نمی اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند .

55-  براحتی اصول همکاری را رعایت میکنند ؛ و رضایت همکاران و پیروان را بدست می آورند .

56-  همیشه در پی آن هستند که به دیگران خدمت کنند .

57-  از رقابت نمیترسند و از اینکه دیگری جایشان را بگیرند ؛ واهمه ای ندارند .

58-   موفقیت و زحمات  پیروان  و همکاران را به پای خود نمی نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم میکنند .

59-  بسیار وفادار و صمیمی  هستند .

60-  در دل همکاران و پیروان ؛ ترس و هراس نمی کارند .

61-  به سمت و عنوان ؛ جهت ایجاد احترام ؛ معتقد نیستند .

62-  به وضع ظاهری خود ؛ اهمیت می دهند .

63-  ادب را همچون ؛ خدمات میدانند .

64-  بهای پیشرفت و ترقی را می دهند .

65-  خواسته های خویش را بدون خدشه وارد کردن به حقوق دیگران ؛ بر آورده میکنند .

66-  تنبل نیستند و کار امروز را به فردا موکول نمی کنند .

67-  در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند ؛ زمان مناسب را می سازند .

68-  مشکلات آنها را خسته نمیکند ؛ آنها مشکلات را خسته میکنند .

69-  در تصمیم گیری ها ؛  سرعت عمل دارند و در اجرای آن ؛ تجدید نظر نمیکنند .

70-  به احتیاط بیش از حد ؛ اهمیت نمی دهند .

71-  چشمانشان را باز نگهداشته و نمی ترسند .

72-  برای آینده همیشه پس انداز میکنند .

73-  توسط رفتار خوب بادیگران ؛ رابطه خوب میسازند و از این فرصت ؛ بموقع استفاده میکنند .

74-  صادق هستند و از دروغ متنفر هستند .

75-  همه نقاط ضعف و قدرت خود را میدانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند .

76-  برای اهداف خود زمان تعیین میکنند .

77-  فرق خود باوری و خوستائی را میدانند .

78-  تعادل رفتاری خود را خوب حفظ میکنند .( ظاهرشان نشان نمیدهد که دارا هستند و یا ندار ) .

79-  تفاوت حیا و نجابت  را با کمروئی ؛ خوب میدانند .

80-  اهل تکبر نیستند و میدانند که مثلا :  فروشنده ای که متکبر باشد ؛ مشتری های خود را از دست میدهد ویا........ .

81-  دیگران را بزرگ میکنند .

82-  در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل میگذارد .

83-  کسی با انها ؛ احساس ناراحتی نمی کند .

84-  بخشنده هستند ؛  هم نسبت به خود و هم دیگران .

85-   از افراد منفی دوری میکنند .

86-  تا حدودی شوخ طبع هستند .

87-  برای جدی بودن ؛ از اخم  استفاده نمی کنند .

88-  در مقابل ضعیف تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت میکنند  .

89-  اکثرا ؛ افراد سختی کشیده  هستند و در ناز و نعمت نبوده اند .

90-  خوب بلدند که از خودشان دفاع  و مراقبت کنند .

91-  از تنهائی حوصله اشان سر نمیرود .

92-  خنده رو هستند و قاطع .

93-  به انچه میدانند ؛ جدا  عمل میکنند .

94-  در باره دیگران کمتر حرف میزنند و متقابلا در رابطه با طرحهای بزرگ سخن میگویند .

95-  سعی میکنند که دانش و اطلاعات  خود را به روز رسانند .

96-  وعده و قول بیخود به کسی نمیدهند .

97-  علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال کاشت هستند .

98-  در اموری که به شخص دیگری مربوط است ؛ بیخود تصمیم گیری  نمیکنند .

99-  در ندانسته هایش ؛ براحتی میگوید که نمیدانم و لازم بداند پس از آن تحقیق میکند .

100-  بدنبال هدر نمودن وقت و وقت کشتن نیست و قدر زمان را خوب میداند .اگر شما تمام این موارد را در خود ویا شخصی دیدید ؛ شما یا او؛  لایق رهبری هستید.

 

/ 2 نظر / 688 بازدید
آقای دلاور

خیلی خوب بود [رویا]

محسن

واقعا عالی بود